Logoland - rozwiązania dla biznesu i Klienta indywidualnego


Każdy projekt jest inny. Jednak za każym razem staramy się działąć zgodnie z pewnymi schematami, które pozwalają nam zapewnić najwyższą jakość usług. W uproszeniu możemy zapisać go w trzech punktach:

1. WYMAGANIA I CELE
Pierwszym krokiem jest określenie wymagań i zdefiniowanie celów. Poznając potrzeby Klienta tworzymy brief, bazując na materiałach przygotowanych przez Klienta i/lub wypełniając formularze przygotowane przez nas.

2. KONCEPCJA
Dokonując analizy zgromadzonych informacji przygotowujemy kilka wariantów rozwiązań poszczególnych problemów i propozycje technologii. Jeśli zachodzi taka potrzeba dokonujemy audyty aktualnych zasobów i działań, analizujemy konkurencję oraz przeprowadzamy badania na użytkownikach.

Przygotowane koncepcje są podłożem do dalszego dialogu, który potwierdzi słuszność obranej drogi.

3. WDROŻENIE
Realizacja, czyli wdrażanie „w życie” ustalonych koncepcji. Na bieżąco przedstawiamy efekty prac i prowadzimy testy/badania.