ZARZĄDZANIE ZASOBAMI AUDIOWIZUALNYMI

Produkty

Prezentujemy narzędzia, tworzące system do zarządzania biblioteką materiałów audiowizualnych i wspierania funkcjonowania kanałów telewizyjnych, które pozwalają na szczegółowe opisywanie zasobów oraz kontrolę nad wypełnianiem zapisów umów.
  Możliwe jest korzystanie z każdego narzędzia niezależnie lub w dowolnej konfiguracji w ramach zintegrowanego systemu.  

Zarządzanie kanałami telewizyjnymi

Zbiór narzędzi posiadających funkcjonalności umożliwiające zarządzanie i kontrole całego procesu nadawczego od momentu zakupu kontentu do jego emisji.

m.in. ewidencję materiałów filmowych, umów zakupu i sprzedaży licencji, zarządzanie reklamami i autopromocją a także programowanie ramówek oraz kontrolowanie poprawności emisji.

Nasze rozwiązania posiadają zaawansowane algorytmy pozwalające na wielopoziomową kontrolę licencji. Dla każdej z kategorii dostępna jest możliwość generowania raportów.

System posiada rozbudowany moduł eksport/import pozwalający na wymianę danych z zewnętrznymi źródłami.

Poniżej kategorie modułów.

Kanały TV

Dowolna liczba obsługiwanych kanałów
i możliwość pracy z zasobami przydzielonymi do konkretnego kanału.

Zarządzanie sprzedażą reklam

Pełna kontrola nad wykorzystaniem czasu na reklamy.

Kontrola i zarządzanie licencjami

Algorytmy kontrolujące liczbę dostępnych runów i warunki powtórek.

Dystrybucja

Zarządzanie  ścieżką sprzedaży i zakupu mediów. Ewidencja umów i kontrola wypełniania przyjętych założeń. 

Podmioty

Lista kontrahentów biorących udział w realizacji lub dystrybucji.

Magazyn

Ewidencja nośników i zasobów na nich przechowywanych. Obsługa zamówień.

Raporty

Dane statystyczne prezentowane  w formie tabel i wykresów pozwalające na kontrolę istotnych parametrów. 

Ramówki

Makro i Mikro planowanie ramówek telewizyjnych z uwzględnieniem oprawy zgodnie z parametrami pracy danego kanału.

Autopromocja

Harmonogramy i szablony oprawy z planszami promocyjnymi i informacyjnymi. 

API

Możliwość wymiany danych z zewnętrznymi systemami VOD lub portalami internetowymi.

Kartoteki

Ewidencja szczegółowo opisanych materiałów wideo, umów zakupu i sprzedaży licencji na emisje.

Import / Eksport

Import danych z aplikacji zewnętrznych. Eksport do ustalonych schematów i formatów.

Emisja

Kontrolowanie realizacji przyjętych, w umowach, zobowiązań i założeń.

Administracja

Wielopoziomowe uprawnienia dostępu. Możliwość elastycznej konfiguracji zgodnie z potrzebami.

SOSFilm

Oprogramowanie SOSFilm jest kompleksowym systemem służącym do zarządzania bazą danych materiałów audiowizualnych. System charakteryzuje się budową modułową, w jego skład wchodzą następujące, powiązane ze sobą obszary funkcjonalne: ewidencja materiałów i nośników audiowizualnych, ewidencja umów nabycia i sprzedaży praw oraz osób fizycznych i kontrahentów.

Edytor wykopiowań

 

Narzędziem pozwalające na wycinanie i opisywanie wybranych fragmentów materiału. Umożliwia zapisania fragmentu wideo, audio lub stopklatki, które można następnie wykorzystać do innych celów lub scalać w dowolnej kolejności z innymi materiałami. Dostępny timeline, z listą klatek, pozwala na precyzyjne oznaczania początku i końca fragmentu.

GOTOWI DO DZIAŁANIA

STWORZYMY DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE SZYTE NA MIARĘ

 

Członek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji